חתימה אלקטרונית

חתימה אלקטרונית מאובטחת הינה אשר ספציפית לכל משתמש הווה אומר – בעל אמצעי החתימה ואף נותנת בידכם לאתר את זהות החותם והן אשר נערכת בצורה שנתונה לשליטה שלכם כחותמים מן המחשב הפרטי שלכם, לדוגמה, או מה האיי פי של המחשב שהנכם משתמשים בו וכיוצא בזאת. התנאים הללו הינם תנאים מצטברים מן ההיבט שבמידה ולא חלה אחת מהדרישות הללו – אין תהיה זו חתימה אלקטרונית ואין יהיה לה תוקף משפטי.

אימתי החתימה האלקטרונית תהיה אף חתימה אלקטרונית מאושרת?

רק במידה ומישהו מאשר – הצד שכנגד בהסכם או התקשרות עליה חתמתם על ידי חתימה אלקטרונית ברשת האינטרנט הנפיק תעודה או טופס מסוימים, אשר מאמתים את החתימה האלקטרונית ומזהה את החותם עליה. כי אז תהיה לכם חתימה אלקטרונית שהינה אף מאובטחת והן מאושרת – והנה לכם תוצאה של התקשרות משפטית מחייבת על ידי רשת האינטרנט.

 

מה הינם היתרונות של חתימות אלקטרוניות?

קודם כל, על ידי חתימה אלקטרונית יחסך מכם המון סרבול וכן מריחת העת המחויבים במשלוחי דואר, הצ'ק הספציפי נעלם, עיון מחודש, טרם התקבל הדואר האלקטרוני, חתימה על נייר, משלוח נוסף (שביתה בדואר, עוד לא קיבלתי, הצ'ק הלך לאיבוד ועוד כל מיני אמתלות שונות ומשונית. כמו כן, אבטחת המידע נותנת בידכם סיטואציה אשר בה אין אפשרות של זיוף חתימה, העתקה שלה, שמירה שלה על כל מיני קבצים וכן שימוש לרועץ בחירות האלמנטרית שלכם לבחור במה הנכם אכן או שמא לאו מעוניינים להתקשר ואיזה התחייבויות משפטיות הנכם אכן או לאו מעוניינים ליטול על עצמכם.  לעומת זאת, אפשר בוודאי בפשטות מרובה ללמוד לזייף את החתימה שלכם על עמוד נייר או את כתב היד שלכם – המון ילדים יודעים כבר בהיותם קטנים ביותר, בעצם, לזייף את החתימה של ההורים שלהם על כל מיני אישורים למורים. קשה יותר לפענח צופן בינארי של כ- מאה ושלושים תווים, שמשתנה כל הזמן ואין שב שוב פעם. קשה אבל אין בלתי ניתן.  זאת ועוד, קשה עד כדי בלתי ניתן להתכחש לחתימה אלקטרונית. כמו לדוגמה – כאשר תחתמו על חוזה שכירות מאיים בפרט והנכם מבקשים לבטל אותו, במחשבה שניה. תוכלו לומר כי זו אינה החתימה שלכם ואין הייתם נוכחים במקום וכיוצא בזאת.

ברם, אי אפשר להתכחש לנוכחותה של חתימה אלקטרונית מאובטחת ומאושרת, בשל כך כי הקוד והצופן ספציפיים רק לכם ובוודאי אפשר לאתר את זאת למחשב הפרטי שלכם ולשימושכם האישי. עשויים לקרות מצבים של זיוף. אך, לעומת מה שהמון בני אדם חושבים – החתימה האלקטרונית דווקא יותר מאובטחת מהחתימה הסטנדרטית. ולסיום היתרות, משמעותי שתדעו, כי החתימה האלקטרונית חותמת את הטופס. בתום החתימה, אי אפשר לפתוח פעם נוספת את הטופס שחתמתם עליו והינו מוגן כהלכה.